Σακραμέντο

M55
 
Αντώνης Μόρφης
400m (7th) - 57.68
 
Αθανάσιος Καλατζής
Πένταθλο Ρίψεων (13ος 2355 Βαθμοί)
- Σφύρα: 37.55m
- Σφαίρα: 8.15m
- Δίσκος: 21.14m
- Ακόντιο: 19.59m
- Βαρύ Όργανο: 11.27m
 
 
M70
 
Abbott Ιούλιος
Copyright